Робота з обдарованими дітьми
Робота з обдарованими учнями з біології на уроках

У біографії майже всіх знаменитих людей, чия діяльність пов’язана з біологією, є рядки, що в дитинстві ця особистість дуже любила природу, цікавилася рослинним і тваринним світом. І хоча в планах батьків їм часто судилася інша доля, любов до природи, жага знань, бажання присвятити себе науці біології, перемагали. І , можливо, із сучасних дітей, які цікавляться природою, люблять тварин, піклуються про рослини, виростуть майбутні вчені-біологи, які внесуть свій гідний вклад в сучасну науку, стануть гідним продовжувачами видатних біологів. 

На уроках біології потрібно особливу увагу приділяти обдарованим дітям, розвивати їх логічне мислення, творчу активність, бажання глибше, ніж інші учні, пізнати загадковий світ живої природи. Обдарованість, талановитість необхідно пов’язувати з особливостями власне творчої діяльності, проявом творчості, функціонуванням творчої людини. На уроках біології потрібно формувати і розвивати в обдарованих дітей:

 •  

  • задатки, схильності, що виявляються в підвищеній чутливості, певній вибірковості, перевагах та динамічності психічних процесів;

  • інтереси, їх спрямованість, частота і систематичність прояву, домінування пізнавальних інтересів;

  • допитливість, прагнення до створення нового, схильність до вирішення і пошуку проблем;

  • швидкість у засвоєнні нової інформації, утворення асоціацій;

  • прояв загального інтелекту – сприйняття, розуміння, швидкість оцінок і вибору шляху рішення; 

  • емоційне забарвлення процесів, емоційне ставлення, вплив почуттів на суб’єктивне оцінювання;

  • наполегливість, цілеспрямованість, працьовитість;

  • інтуїтивізм, схильність до оцінок та прогнозів;

  • швидкість в оволодінні уміннями і навичками, прийомами;

  • здатність до вироблення власних стратегій.


Обдаровані учні повинні мати сприятливі морально-психологічні умови для навчальної діяльності, виконуючи роботу, більшу за обсягом і інтенсивністю

Обдаровані діти – це перші помічники учителя на уроці. Вони з радістю готують реферати і повідомлення, постійно переглядають телепередачі про рослинний і тваринний світ, читають додаткову літературу і пресу, беруть активну участь у підготовці і проведенні семінарських занять, конференцій.

Важливе значення має індивідуальна форма роботи, коли здійснюється безперервна дія учня і вчителя, під час якої найбільш повно реалізуються індивідуальні особливості учня, враховуються його особистісні якості. Доречно, перед вивченням будь-якої теми уроку поставити перед учнями проблему, тоді обдаровані діти будуть не просто сприймати і засвоювати навчальний матеріал, а знаходити шляхи для вирішення проблеми. Наприклад, перед вивченням теми «Кров і кровообіг» у 9 класі можна поставити проблемне запитання: «Навіщо людині роблять аналіз крові?», детальну відповідь на яке учні дають в кінці вивчення теми. При вивченні теми «Опора і рух» — «Чому в дітей переломи трапляються рідко, хоча падають вони часто?». На уроках біології потрібно використовувати найрізноманітніші форми і методи роботи. Це буде надавати обдарованим дітям різноманітні знання і давати можливість у різних видах діяльності випробовувати свої сили і можливості.

Особливої уваги заслуговують сучасні інноваційні технології та інтерактивні методи навчання, де обдаровані учні мають здатність очолювати діяльність роботи «малих» і «великих груп», під час «Мозкового штурму» висловлювати найоригінальніші та найсміливіші думки. «Мозковий штурм» досить ефективно використовується для визначення глобальних проблем. Учні при цьому усвідомлюють свій особистий внесок у зроблене, а оригінальність та неповторність таких визначень просто вражають. Метод «Навчаючи – вчуся» дає змогу обдарованим дітям взяти участь у навчанні та передачі знань іншим.

Допомагає вести обговорення дискусійного питання в класі і дати змогу обдарованим дітям проявити себе, метод «Займи позицію». Він проводиться з метою надання учням висловитися та практикуватися в навичках спілкування. Під час проведення уроку «Вплив алкоголю, наркотиків і токсинів на поведінку людини» учні займають місце в ряду відповідно до позиції «Ніколи» або «Життя покаже…». Учні, залежно від зайнятих ними позицій, висловлюються, з’ясовують наукову думку з цього приводу. Деякі учні можуть перейти з однієї групи в іншу, але при цьому обґрунтовують причини зміни своєї позиції. В цій роботі активно взаємодіють всі учні класу. Це розвиває в них уміння співпраці, взаємонавчання: учитель-учень, учень-учень. Учні вчаться моделювати ситуації, в них розвивається вміння аналізувати життєві та навчальні ситуації. Однією з форм роботи з обдарованими дітьми на уроках є аналіз ситуації, випадку з життя. Ситуації, випадки слугують для учнів конкретними прикладами для ідей та узагальнень, забезпечують підґрунтя високого рівня абстрагування та мислення, демонструють людські почуття та емоції, зацікавлюють учнів, захоплюють їхню увагу, допомагають пов’язати навчання з досвідом реального життя, дають шанс застосувати знання на практиці. Особливо вдало аналіз ситуацій дається при вивченні тем екологічного змісту. Наприклад, під час екскурсії в природу, побачивши зламане деревце і стоптані квіти, можна проаналізувати ситуацію: «Що відбувається? Чому так сталося? Хто винен у цьому?». І школярі не тільки самі аналізують ситуацію, а й знаходять шляхи її вирішення. Розв’язуючи ситуації, учні готуються до реального життя, адже в житті може все трапитися і тоді знадобляться знання з біології. Ситуації дають шанс застосовувати знання на практиці і сприяють розвитку обдарованості школярів.

За допомогою інтерактивних методів навчання учитель перестає бути головним джерелом інформації, але зростає його роль в організації самостійної пізнавальної діяльності школярів. В результаті застосування інтерактивних методів навчання, учні стали краще навчатися, збільшилася кількість учнів з високим та достатнім рівнем навчальних досягнень.

На уроках біології створюються умови для вибору учнями власного шляху в навчанні й, у подальшому, виборі професії. Одним з видів навчання біології є метод проектів, який орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, спрямовану на розв’язання конкретної проблеми з використанням методів і способів навчання та знань з різних галузей науки біології. Цей метод дає змогу самореалізуватися обдарованим школярам.

Важливим є проект «Проблеми здорового способу життя» як найбільш актуальним на сьогодні серед учнів 14-18 років. У написанні такого проекту можуть брати участь всі бажаючі серед учнів 8-11 класів І кожний учень самореалізовує себе в такому виді діяльності і самостійно приходить до висновку про шкідливість алкоголю, нікотину та наркотиків для здоров’я. 

Модульна технологія дозволяє учням самостійно досягти навчально-пізнавальної діяльності. Для цього підбирається фактичний матеріал, форми і засоби навчальної діяльності, розбивається навчальний матеріал на окремі логічно завершені навчальні елементи і визначається мета кожного з них.

Модульні технології реалізують принцип диференціації, що дає змогу засвоїти не тільки обов’язковий мінімум, а й досягти більш високого рівня, що сприяє роботі з обдарованими дітьми.

Цікавим є конкурс «Вустами маляти», де, дійсно обдаровані діти, мають змогу першими відповісти на запитання, а решта учнів – після додаткової кількості запитань. 

Обдарованим дітям під силу не тільки розгадувати кросворди, чайнворди, ребуси і т.д., а й самим їх складати.

Все це сприяє розвитку особистості кожної обдарованої дитини.

Робота з обдарованими дітьми з біології в позакласній роботі

 
Роботу з обдарованими дітьми з біології проводять не лише на уроках, а й в позакласній роботі. Причому, в позакласній роботі для цього більше часу і можливостей. 

Біологічно обдаровані діти дуже спостережливі. Вони помічають найменші зміни в природі. Тому вони широко залучаються до фенологічних спостережень. Учень поступово перетворюється на молодшого колегу, який працює над розв’язанням проблем охорони довкілля, дослідження природи рідного краю. Залучення дітей до пошуково-дослідницької діяльності дозволить значною мірою поліпшити знання з біології та екології, географії і краєзнавства. За її допомогою можна зібрати унікальний матеріал, якого чекають шкільні кабінети біології.

Одним із шляхів творчого сприйняття сучасних наук є систематична науково-дослідна робота з актуальних питань. У ній містяться обов’язкові елементи наукового дослідження:

 •  

  • постановка мети;

  • формулювання завдань;

  • вибір методів збору й опрацювання фактичного матеріалу;

  • проведення спостережень, дослідів і експериментів;

  • аналіз і обговорення одержаного матеріалу, в результаті яких дослідник отримує відповіді на поставлені запитання. 


Навчально-дослідні роботи є набуттям умінь і знань, необхідних для виконання в майбутньому самостійного дослідження. Дослідні роботи мають на увазі велику самостійність учнів як під час вибору методик, так і під час обробки зібраного матеріалу. Звичайно, такі роботи виконуються обдарованими школярами , що вже мають досвід дослідної діяльності, а керівники виконують роль консультантів і за необхідності допомагають на різних етапах. Для виконання дослідних робіт потрібні хороша технічна база і правильне методичне керівництво. Навчально-дослідна діяльність передбачає в першу чергу виконання робіт, що відрізняються різними методиками виконання, способами збирання, обробки і аналізу одержаного матеріалу. Вона направлена на вироблення уміння узагальнювати дані й формулювати результати. Біологія – наука, в якій багато галузей, доступних для роботи обдарованих дітей. Будь-які наукові матеріали мають бути правдивими, тобто відображати істинну картину закономірностей, що є в природі, численних співвідношень і процесів. Усі результати повинні відображати тільки власні спостереження і досліди. Порівнювати їх можна (а інколи й необхідно) з даними, що містяться в літературі з даної теми, з обов’язковим посиланням на використані джерела. Переписування даних зі щоденника спостережень без якої-небудь обробки і осмислення – неприпустима річ. Обробку результатів проводять після закінчення спостережень. Формулюючи висновки, необхідно пам’ятати, що негативний результат – теж результат. І він теж повинен бути у висновках, як би автору не хотілося його приховати. Результати роботи можуть бути відображені в роботах членів МАН. Мала Академія наук – це один із кроків до прогресу в майбутньому, це перша спроба реалізувати себе як людину, здатну мислити. Дослідні роботи учнів є особистісно-зорієнтованою моделлю навчання. Виконання роботи відбувається в ключі вимог до наукового дослідження і потребує обґрунтування актуальності обраної теми, постановки мети і завдань, вибору конкретних методів під час дослідження, формулювання висновків. Теми можуть бути найрізноманітніші. Наприклад: «Залежність урожайності кукурудзи від сортності посівного матеріалу», «Біологічні основи вирощування кролів», «Різні методи стратифікації під час вирощування садивного матеріалу винограду», «Аналіз біологічних параметрів готовності дітей до школи», «Акцентуація характеру у підлітків», «Дослідження ролі темпераменту в навчанні дітей старшого шкільного віку» та інші.

Науково-дослідницька робота є підґрунтям для нових починань. Участь у цій роботі є своєрідним стимулом для загартування характеру, сприяє прагненню до нових відкриттів і злетів, розширює кругозір. Завдання педагога – відкрити своїм обдарованим учням різноманіття корисних для їх розвитку видів діяльності, які спонукають до пізнання. Робота в Малій Академії наук – це один із засобів самореалізуватися як учителю, так і учню.

Значну роль у формуванні інтересу до біології відіграють проведення позакласних заходів. Вони допомагають вчителю біології побачити свій актив (тих учнів, у яких інтерес до біології уже сформувався) і привернути увагу до предмета інших учнів.

Біологія – один з найцікавіших і найблагодатніших предметів шкільного курсу, з яких можна проводити позакласні заходи, предметний тиждень. Тут легко використовувати театральні, ігрові, видовищні, конкурсні елементи, поєднуючи їх з елементами змагання.

Позакласні заходи з біології допоможуть сформувати команду обдарованих дітей з біології, які будуть брати участь в шкільних та районних чи обласних олімпіадах з біології, а також будуть і надалі реалізовувати себе в галузі цієї науки. Такі школярі згодом стають для вчителя біології колегами, адже вони теж біологи. Через гру цілком можливо сформувати інтерес до предмета, поступово, поволі ведучи школярів від краси зовнішніх форм до краси змісту. В конкурсах та турнірах може виявлятися й просто спортивне бажання перемогти, бути першим. Нехай виявляється. В ході змагання все одно засвоюється біологічна інформація, розширюється світогляд. Ну а для обдарованих дітей з біології ігрові і конкурсні компоненти – це прекрасна можливість помірятися своїми інтелектуальними силами, показати свої здібності, не тільки беручи участь у самих іграх, але й, здебільшого, - в їхньому створенні й проведенні.

Дуже важливою формою роботи з обдарованими учнями є їх участь у предметних олімпіадах з біології. Проводяться вони на шкільному, районному, обласному і вищих етапах. Доцільно підбирати завдання на шкільному етапі, які б не тільки виявляли рівень знань з предмету, а й розвивали б мислення учнів, сприяли баченню біологічних процесів вцілому в усіх проявах життєдіяльності, дозволяли б учню порівнювати, аналізувати і робити самостійні висновки. Обов’язковою умовою участі учнів в олімпіадах є їх добровільна участь.Обновлен 01 дек 2016. Создан 28 ноя 2016MyCounter - счётчик и статистика Салюты,воздушные шары картинки